tuin en landschap
met natuur als inspiratiebron

carl vandenberghe tuin-en landschapsarch.

Start basics fotoboek beroepsprofiel contact links levenslichtjes

 

 

"Our task must be to free ourselves from the prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in it's beauty "   ( citaat van  Einstein Albert)  

"Nothing will benifit human health and increase the chances for survival of life on Earth as much as the evolution to a vegetarian diet "     ( citaat van Einstein Albert)                           

                                              

 

enkele spontane gevoelswaarnemingen die me tot kort maar krachtig schrijven aangezet hebben en die ik graag deel met u :

 

natuur als universele heelmeester

rationele strukturen versus struktuurloos gevoel

genereren

wat is diepgang?

emoties

denken met of zonder beelden ?

 

om ZELF te onderzoeken..

Als we durven onszelf in de ander te zien,  en die observatie onvoorwaardelijk aanschouwen, dan is er ruimte voor een onmiddellijke verandering in onszelf, de ander én de wereld  … via generatie  … tastbaar via synchroniciteit … geboren via open alertheid … versterkt door positieve assimilatie ..
29/03/2008 natureline
 
 
Inzichten groeien niet … , ze worden geboren net als we voor het eerst het levenslicht ervaren
…en we worden elke dag herboren …
laten we daarom blijven onderzoeken , padloos
natureline 30/03/2008
 
Normen en waarden nastreven en beleven is als ongeboren leven ,
… liefde voelen en genereren, als elke dag herboren worden ..
30/03/2008 natureline
 
vaste patronen en normen  vervlakken ons in diepgang en belemmeren het essentiële puur observeren waar uiteindelijk een spiritueel generatieproces kan ontspruiten
6 april 2008 natureline
 
Aanvaarden is jezelf verloochenen en de ander bedriegen ,
kritische alertheid is jezelf en de ander vrijlaten in grenzeloze verbondenheid
30/03/2008 natureline
 
Lezer ,ja JIJ , we hebben uw kracht en inzicht nodig !!! BE there !!!
30/03/2008 natureline
 
Bij échtheid loopt alles wat mooi is door elkaar en is niet exclusief maar universeel aanboorbaar , deelbaar en genereerbaar . Zo simpel is dat.  Liefde kan niet gebonden worden .
01/04/2008 natureline
 
Dualiteit in spirituele zin is discriminerend en contradictorisch aan algehele verbondenheid, goed en kwaad zijn in wezen één en dezelfde energie .
30/03/2008 natureline
 
Hartsvrienden , we zijn allen exclusief voor elkaar .. evenwaardig en complementair , het is wat we wezenlijk zijn en wat ons samenbrengt in éénzijn met de GROTE FAMILIE.
30/03/2008 natureline
 
zonder én met jullie is bijzonder fijn …
01/04/2008 natureline
 
Dank dat ik mocht doorgeven wat ik van jullie ontvang en ervaar en laten we onze energieën als een gegenereede positieve assimiliatie stromen ..
Take good care
01/04/2008

 

 

 

 

misschien is natuur een excellente heelmeester..

na een mooie reis in Cornwall was ik geïnspireerd om dit neer te schrijven ( aug. 2006)

diepgang is de poort naar doorgang , zin voor diepgang maakt dieperliggende gevoeligheden en emoties los . daarom is het zo belangrijk om duidelijk te maken wat je werkelijk ZIELSMATIG voelt , zonder al te veel omwegen , recht vanuit je ware hart , los van je ego . dat vergt enige moed maar uiteindelijk worden we er allen beter van !

Angsten blokkeren ons daadwerkelijk voelen en misschien zijn de dieperliggende oorzaken van angsten net hetgene waar we onszelf nog het meeste moeten mee durven confronteren willen we bevrijd raken , sterker nog willen we eerlijk zijn tov onszelf én de ander , willen we Liefde bereiken ..

hoe meer we onze diepe angsten "bevriezen" hoe meer we in situaties verzeild raken die ons daarop duiden , hoe meer we in situaties komen waar we ermee geconfronteerd worden misschien wel ?  

zich willen bevrijden , willen loskomen van angsten is heel geleidelijk angsten toelaten bij jezelf én de personen en situaties waarin je zielsmatig voelt dat dit toegelaten is én op het tempo en ritme van je eigen natuur . .

door jezelf open te stellen jegens iedereen ,door je energie niet af te schermen maar open en bloot te geven reik je een immense kracht aan die streeft naar energetische harmonie in sterk dynamische zin .

Afgeschermde positieve energie , uit angst , kan je immens moe maken
Door je positieve energie , je mooie zijn vrij te geven ,onbewust door te geven , open je onbewust een poort bij de ander . een poort die vroeger altijd potdicht gesloten was en nu steevast , onophoudelijk het bezoek krijgt van een liefdevolle kreet die vraagt om binnen te treden in jouw warme hart .warmte en liefde wint het altijd van koppigheid geworteld in angstgevoelens .

zich openstellen voor diepgang kan uiteindelijk een doorgang betekenen naar een vrije doorstroming van energie  , de weg naar een totaalharmonie waar Liefde het overkoepelende platform is voor rechtvaardigheid , vertrouwen , evenwicht , eenheid ,verbondenheid ,  ...

natuur in z'n ongeschonden vorm is misschien wel de meest toegankelijke en meest concrete ,vatbare , onvervalste bron om jezelf te confronteren met wat je nu bent én waar je wezenlijk naartoe aan het groeien bent . Natuur is ongeconditioneerd ,universeel ,  oordeelt noch veroordeelt . 

Natuur projecteert je enkel een beeld waar je je voor open stelt , natuur kan je als geen ander wezen gidsen wat wezenlijk juist is . natuur heeft geen traumatisch verleden , heeft geen ego , geen eigenbelangen , ...

Als we de observeren hoe de tegen de rotsen bonkende golven van de woeste zee schijnbaar heel disharmonisch en zonder enige regelmaat tegen de rotsen of kliffen uitéénspatten in waterpareltjes , vervolgens in zo'n homogeen kleedje en zachtheid van de rotsen glijden om uiteindelijk weer opgenomen te worden in de woestheid van de zee

Als we proberen te ervaren met de ogen dicht en de geest helemaal open hoe het mulle , homogene zand langzaam door onze vingers glijdt, terwijl de kalme golfjes langzaam naar ons toekomen gegleden .

Als we de immense stiltebeeld van een haast rimpelloze zee bij zonsondergang in een beschutte baai proberen te ervaren versus een woeste en wilde zee bij stormweder , als we die ervaringen toelaten ons helemaal te doordringen

 

.....dan krijgen we misschien een antwoord van onze beste heelmeester.

carl

 

 

wat is diepgang ?           (25/08/2006)
 
zin voor diepgang is niet op te vatten als diep nadenken , niet als voertuig dat met de verworven waarden rekening houdt .
diepgang is af dalen in je persoonlijke en tegelijk universele ziel , waarbij alle "kennis" en "weten" losgelaten wordt .
diepgang is mensenkennis aan de oppervlakte laten  en je laten meevoeren naar je mooie diepe ziel
diepgang is wars van alle dogma's , wars van religies, overtuigingen , stromingen .
hoe kan diepgang echte diepgang zijn als het een geprojecteerd beeld is van mensendenken ?
diepgang is zich durven leegmaken voor allesoverstijgende Liefde in plaats , tijd en aard

carl  

 

 

Over rationele strukturen en struktuurloos  gevoel

 

Feb. 2005  carl

 

Rationele structuren zijn een noodzakelijk iets voor "denkende "wezens als mensen , wij kunnen -spijtig genoeg- niet zoals bvb vele dieren puur gevoelsmatig en intuïtief leven ,gewoon omdat we te 'intelligent' zijn misschien . En hoe ouder we worden hoe moeilijker het wordt , want als klein mensenkind zijn we nog zo ontvankelijk , zo puur en vol  pure verwondering en bewondering over iets wat voor ons volwassenen vaak normaal beschouwd wordt, omdat we het direct gaan rationaliseren , functioneel gaan denken , ...

 

We leven in een hokjesmentaliteit , een bijzonder ordelijk ingedeelde maatschappij waarin er bijna geen plaats meer is voor ons gevoel , onze ware ik , de mooie kern die eenieder bezit .Gelukkig maar dat er maatschappelijke structuren bestaan voor denkende wezens als wij mensen , maar hoe sterker die vertegenwoordigd zijn hoe moeilijker het wordt om daadwerkelijk met ons hart te voelen , ons puur intuïtief gevoel bewust te ervaren.

verlangen naar schoonheid is misschien synoniem aan verlangen naar zuivere ondenkendheid ???

 

Uitgaande van dit gegeven impliceert dit dat we met z'n allen in een onwrikbare dwangbuis van rationeel denken zitten , een dwangbuis die ons haast perfect op het lijf gegoten is misschien wel , want we voelen ze haast niet meer , we hebben geen weet meer dat we in zo'n nauw aansluitend pak voorploeteren , we staan ermee op en gaan ermee slapen  .

Steeds meer ingedeelde maatschappelijke structuren voortspruitend uit economische en politieke tendensen, religies vervat met dogma's , een steeds vreemder wordende helemaal gecultiveerde en gematerialiseerde wereld  , totaal vervreemd aan een diepgeworteld en persistent oerinstinct, een infrastructuur die ons leidt via paden en wegen naar waar we opnieuw paden moeten zoeken en opnieuw en opnieuw , misschien is dit wel de perfecte chaotische orde waarin we blijvend schijnbaar doelloos zoekende schepsels zullen  zijn , een zoektocht naar geluk georganiseerd en ingericht door onze 'denkwereld'.  Schijnbaar , want in feite zoeken we misschien heel koortsachtig naar iets helemaal anders. Dus drang naar zoeken is er op dit huidig ogenblik wel degelijk en zelfs bijzonder sterk , en dat is heel positief , misschien moeten we het enkel aandurven die intense verlangen gegroeid vanuit het hart ook met ons hart te vertalen  

 

In die "chaotische orde" wordt het pas echt heel moeilijk om nog je gevoel , je hart te volgen , je eigen ik , je mooie ziel , dat vreugdegevoel dat je met eenieder zo graag wilt delen , die niets meer nodig heeft dan  de onbewijzerde weg van en naar het hart .

Da's misschien ook een indicatie waarom er nu ook zoveel trainingen  mbt Yoga , meditatie, reiki ,... aangereikt worden . Mensen willen graag terug naar hun mooie ziel leren luisteren . En die tendens kan alleen maar toegejuicht worden . Hierbij  is het niet van belang dat je in zo'n zaken een graad haalt of dat je een zekere kennis bezit , integendeel , of ook niet dat je hierin moet 'presteren' , neen het blijft een medium , waarmee je iets transcendentaals, iets bijzonder moois  in jezelf en de ander kan ontdekken , iets wat je vervolgens kan delen en opnieuw verdelen. Jezelf ervoor willen openstellen en je denken , al was het maar even ,durven loslaten en op ontdekking gaan in die diepe wondere wereld waar liefde alomtegenwoordig is . Natuur is hierbij misschien wel onze krachtigste en meest toegankelijke inspiratiebron .

 

ik denk dat ieder zichzelf respecterend politicus , economist of cultuuraanbidder dit dit moet durven onder ogen zien  . De intrinsieke waarde van geluk zit in ons gevoel , vertaald door ons hart, uitmondend in liefde , ver weg dus van ons rationeel denkvermogen , mijlenver en toch zo dichtbij .

 

carl

 

 genereren

uit een spontane  neerpenning 15/01/2006
 
 
 
We hebben de potentie enorme hoeveelheden emoties te absorberen en komen dagelijks in aanraking met diverse karaktereigenschappen  . 

zo kan je  enkel de positieve essentie overhouden , zo zal je van bepaalde personen de ootmoedigheid  onthouden , van die ander de generositeit , van nog een ander de wilskracht , .... je voelt in je leven heel veel verschillende entiteiten aan en absorbeert enkel goede eigenschappen . zo voel je beetje bij beetje de kwaliteiten van de ander en als je die persoon terugziet dan ga je dit onbewust nog meer (willen )voelen . je kan hem/zij erop attent maken wat er zo bijzonder is , probeer je hem/zij hun eigen  energie te laten voelen .

 
 dit is een buitengewoon avontuurlijk ongevaarlijk spelletje dat indien collectief gespeeld wordt, wel es een goed hulpmiddel zou kunnen zijn in het streven naar universele Liefde . wie z'n ogen kan openen voor de medemens en streeft naar universeel  geluk en schoonheid , naar een wereld waarin geen onderscheid is tus kleur , ras ,afkomst of religie die kan niet anders dan eerlijk zijn . en wie eerlijk is gaat z'n medeschepselen die eveneens pijn en gevoelens hebben op dezelfde wijze behandelen , niet ? .
Zoniet , is dit dan wel  ware eerlijkheid ?  durven wij ons überhaupt wel die vraag stellen , durven wij  verder kijken dan het eigenbelang van de mens ? waarom mag het eigen broedsel ( mens)niet lijden en wordt dat lijden wel getolereerd bij andere medeschepsels , terwijl ze beiden pijn kunnen ervaren  , beide liefde en warmte kunnen geven en ontvangen ?? Als we eerlijk durven zijn tegenover onszelf en durven zelfkritiek te uiten dan betrappen we ons dagdagelijks op inconsequent gedrag .
maar we zijn op weg en da's het belangrijkste .Geen progressie voelen lijkt me het akeligste wat er kan gebeuren , niet ? en als we aan de ander werken dan werken we ook aan onszelf en vice versa .

 

carl

 

emoties 

01-11-2006

 

denken mét beelden of zonder ?

 

Denken met beelden is wat we doen . Die beelden maken we omdat we een vraag willen beantwoord zien  , omdat we een angst , onzekerheid willen bannen .


Maar brengt dit denken met beelden ons tot waar inzicht en waarheid ? of zoeken we constant opnieuw naar andere beelden , voortdurend gekoppeld aan andere beelden die zogezegd op 'levenservaring' berusting .
Dit soort levensdynamisme  lijkt me niet verrijkend noch voor onszelf , noch voor de ander , want dit soort dynamisch is eigenlijk een koppeling van ervaringen , een koppeling , een genereren van beelden . Maar dynamisme kan ook zijn ; het telkens verwonderd zijn , het telkens opnieuw aanschouwen van de ander of omstandigheid zonder  beelden of gewaarwordingen vanuit het verleden met analoge situaties of personen   .
Want is het niet dat wat we doen als we in een nieuwe situatie verkeren ( relatie , nieuw werk of andere omstandigheden) dan maken we beelden va,uit het verleden . we projecteren de goeie dingen uit die vroegere ervaring en koesteren alzo verlangens , verlangen wordt hier dus 'geboren')en we projecteren ook vaak de negatieve dingen en zijn dan bevooroordeeld .Dit gebeurt heel vaak in analoge , gelijklopende situaties ( werk , relaties , samenwerking , enz )

Als we toelaten om te 'denken zonder beelden ' , dan raken we allicht in gelijkaardige situaties en is onze ervaring soms verrassend anders . Inzicht wordt hier geboren !

Inzicht heeft niet direct iets met leeftijd te maken maar eerder met begrip , ja , openstellen voor begrip in waarheid . en waar waarheid is , is ruimte voor liefde . Liefde is de waarheid en ben je vooral zelf .

 

 

levenservaring is hol zonder eigen inzichtverwerving

  Want wat is levenservaring? levenservaring lijkt me geen waarheid of waardevolle diepgang als het niet tot inzicht leidt in je eigen persoon , als je niet voor jezelf echt diep afgedaald bent wie of wat je in wezen bent , als je die geprojecteerde beelden niet losgelaten hebt . En als je tot diep inzicht voor jezelf kan komen via de anderen ,als je kan ervaren dat handelen in onbaatzuchtigheid , zonder materiele wederverlangens en dus in liefde -want liefde is onbaatzuchtig- kan leiden tot een hele omwenteling in jezelf én de ander .
Onze benadering tot elkaar , ons handelen, ons 'beeld' over elkaar ,kan plotsklaps veranderen als we dit toelaten . Om dit te kunnen toelaten moeten we vooral durven 'loslaten' , beelden worden dan 'ervaringen' , worden dan gewaarwordingen , worden dan energieën of wat je ook noemen wilt .
In de esoterie benoemt men dit met allerlei specifieke namen en termen en gaat men dit in bepaalde 'vakken' en indelingen stoppen en dat werkt beklemmend , verwarrend en afstompend , het laat je niet vrij tot het ervaren van inzicht . Hoe meer we onze maatschappij gaan 'beheersen' , indelen , en afbakenen hoe moeilijker het wordt nog tot die zuivere , pure kern te gaan die we in wezen allemaal zijn . 'Leren' en naar school gaan zou ons ook véél ruimte moeten geven om zelf te denken , om zelf te experimenteren en tot inzicht te komen , niet de theorie of regels zomaar te aanvaarden maar kritisch te blijven door te aanschouwen , door het 'over ' of zeg maar 'IN' jezelf te laten komen , dus zonder beelden .

 we kunnen kritisch zijn zonder iets te veroordelen of zonder dat het vanuit je verelden komt . kritiek kan ontstaan vanuit je beelden vanuit je verleden en leidt enkel tot een invulling van wat je zelf verlangt, maar kritiek kan ook ontstaan vanuit een diep aanvoelen wat universeel onrechtvaardig is .

en daarbij maak ik graag de bemerking dat rechtvaardigheid en liefde enkel universeel kan zijn . er bestaan geen soorten of gradaties van rechtvaardigheid of liefde , niet ?

 

 

Toch kunnen we denken zonder beelden . denken zonder beeldvorming , zonder vergelijken , zonder te associëren met iets , maar het waargenomene op zichzelf en in zijn geheel aanschouwen , ttz als geheel en op zichzelf staand en nét daardoor in totale verbondenheid .denken zonder beeld is iets over je laten gaan , tot je ziel laten komen en het louter aanschouwen , dus zonder daar verwachtingen of vergelijkingen aan te koppelen .

 Wat de ander is , dat ben je zelf , wat je denkt over de ander in beeldvorm is wat je projecteert vanuit je eigen verlangens , vanuit je angsten en emoties , vanuit je ego .

 

carl  02/09/2007

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

E-mail : info@tuinarchitectuur.org
 

Start basics fotoboek beroepsprofiel contact links levenslichtjes